ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.
IMG_8332.JPG
Wet natuurbescherming 2017
Landgoederen, forten en aardkundige objecten vragen om een specialistisch beheer. Veranderd gebruik vraagt ook om  een ander beheer. Behoud van de cultuurhistorische waarden en sfeer is gewenst! Arda heeft brede ervaring  op het snijvlak van cultuurhistorie, aard-kunde en natuur.  Arda is specialist in  verdedigingswerken zoals de Stelling van Amsterdam.
Groen in het schootsveld
Duurzaamheid, ecologisch, stads-landbouw en “meer” natuur in de wijk zijn hot items. Met de bewoners denk ik graag mee aan creatieve oplossingen.
Voor de Leidsebuurt in Haarlem maakten Arda samen met b&d  Natuuradvies een Ideeënboek.
Arda bouwde met bewoners van Nieuw West in Amsterdam en het “Stadslab” een maquette voor Landtong Nieuwe Meer!
Omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming (Wnb). Een quickscan van flora en fauna brengt snel in beeld of een ontheffing nodig is. Voorkom vertraging door bijtijds onderzoek en de nodige maatregelen. Arda is bekend met quickscans en ontheffingsaanvragen.
Welkom

WET NATUURBESCHERMING, QUICKSCANS, SECOND OPINIONS, NULMETINGEN, MONITORING, VEGETATIE ONDERZOEK, ECOLOGISCH WERKPROTOCOL, GIS, DATAVERWERKING

ONTWERP, INRICHTING, VISIEVORMING, BEHEERVISIE, BEHEERPLAN, WERKPLAN, PROJECTUITVOERING, ECOLOGISCHE BEGELEIDING, ERFBEPLANTING, MINICAMPINGS  

EDUCATIE, VOORLICHTING, GROENE COMMUNICATIE, CURSUSSEN FLORA EN FAUNA, GROENE BRAINSTORMS, EXCURSIES, BROCHURES

uw inspirerende partner in natuur en landschap

Groen in het schootsveld

Maatwerk op verdedigingswerken

Oktober 2017