ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.Per 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Voor de omgevingsvergunning bij ruimtelijke ontwikkelingen of grote ingrepen zoals baggeren, renovaties of  buitenevenementen is onderzoek nodig van flora en fauna.  Zijn er beschermde soorten in het gebied? Welke maatregelen bieden voldoende  waarborgen? Als natuurgeneralist heb ik een brede kijk op soorten en biotopen. Door de juiste maatregelen te nemen is aanvragen van een ontheffing soms niet nodig omdat er geen dieren of planten worden gedood, er schade is aan het biotoop of de populatie gevaar loopt. Ik bied u graag de helpende hand.

Meer weten over de Wet natuurbescherming:
                          Download de brochure  Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
                          of informeer bij de omgevingsdienst in uw regio.
Wet natuurbescherming 2017 en natuuronderzoek
Natuurtoets of quickscan
Soortgerichtonderzoek

Arda maakt een quickscan flora en fauna of natuurtoets voor u. De quickscan geeft uitsluitsel over de aan of afwezigheid van beschermde soorten en wat er vervolgens nodig is. Een quickscan bestaat uit vooronderzoek, gericht veldbezoek en rapportage.  

Soms is specialistisch onderzoek nodig zoals bij  vleermuizen. De specialistische inventarisaties werken met een protocol, een werkwijze die deskundigheid en herhaalbaarheid garandeert. Arda onderzoekt vegetaties, amfibieën/ reptielen, roofdieren en werkt samen met specialisten zoals bij vleermuizen.

Voorafgaande aan een ingreep of start van het beheer vindt dikwijls een nulmeting plaats. Werken de beheer-maatregelen voor de gewenste soorten of is er toename van soorten? Monitoring of periodiek onderzoek geeft vervolgens hierop antwoord. Arda biedt een helpende hand bij het veldwerk en verwerken van de gegevens.

Nulmeting en monitoring