ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.
IMAG0008.AVIPer 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Bij ruimtelijke ontwikkelingen of grote ingrepen zoals bouwen, baggeren, renovaties of  buitenevenementen is dikwijls onderzoek nodig van flora en fauna.  Zijn er beschermde soorten in het gebied? Welke maatregelen bieden voldoende  waarborgen? Arda heeft ruime ervaring met beschermde soorten en biotopen. Door de juiste maatregelen te nemen is aanvragen van een ontheffing soms niet nodig omdat er geen dieren of planten worden gedood, er schade is aan het biotoop of dat de populatie gevaar loopt. Arda biedt u graag de helpende hand.

Meer weten over de Wet natuurbescherming:
                          Download de brochure  Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
                          of informeer bij de omgevingsdienst in uw regio.
Wet natuurbescherming 2017 en natuuronderzoek
Natuurtoets of quickscan
Soortgerichtonderzoek

Een quickscan flora en fauna of natuurtoets  geeft uitsluitsel over de aan of afwezigheid van beschermde soorten en wat er vervolgens nodig is. Een quickscan bestaat uit vooronderzoek, gericht veldbezoek en rapportage.  

Specialistisch onderzoek is soms nodig zoals bij  vleermuizen. De specialistische inventarisaties werken volgens protocol, een werkwijze die deskundigheid en herhaalbaarheid garandeert. Arda onderzoekt vegetaties, amfibieën/ reptielen, roofdieren en werkt samen met specialisten zoals bij vleermuizen.

Nulmeting voorafgaande aan een ingreep of bij start van nieuwbeheer vindt regelmatig plaats. Werken de beheermaatregelen of is er een toename van soorten? Monitoring of periodiek onderzoek geeft vervolgens hierop antwoord. Arda biedt een helpende hand bij het veldwerk en verwerken van de gegevens.

IMG_2063.JPG
Nulmeting en monitoring
Vleermuizen.pdf