ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.


Een mens is van nature nieuwsgierig naar natuur. Tussen genieten van natuur en weten hoe het plantje heet en waarom dat plantje daar groeit, ligt een wereld van verschil. Natuureducatie biedt de mogelijkheid om zich te verdiepen. Zowel voor beginners en gevorderden geeft Arda diverse cursussen op gebied van natuur en landschap.

Buurtbewoners hebben vragen over beheer en onderhoud. Het kappen en verwijderen van bomen roept bijvoorbeeld  veel gevoelens op. Geschikte voorlichting die aansluit op de doelgroep voorkomt hoogoplopende emoties en kweekt begrip en draagvlak voor de nieuwe situatie. Arda helpt u communicatie en voorlichting.

Voor het beheer en de natuur van buitenplaatsen schreef ARDA een brochure in opdracht van het VSB-fonds. Download hier!
Educatie en voorlichting
Flora
Ecologie

Latig boek? Arda verzorgt cursussen op het gebied van flora. zoals determineren en geeft tips en trucs om een plant snel op naam te brengen. Arda geeft ook specialistische cursussen over grassen, zeggen, russen en biezen. Waterplanten en houtige gewassen komen in aparte cursussen aan bod.

De cursus over ecologie is inleidend en biedt verdieping in het beleven van de natuur. De cursus gaat in op processen zoals kringlopen, successie reeksen, soorten dynamiek en de interactie tussen levende en dode natuur.

Met voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de natuur van bos, duin of water functioneert.

Menselijke invloed maakt ons Nederlandse landschap bijzonder en uniek .In de cursus bouwen we samen het Nederlandse landschap met stuwwallen, venen en polders. De geologie en morfologie van het landschap en ook de diverse landschapselementen komen aan bod. Een excursie sluit de cursus af.

Meer weten
Landschap