ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.


Een mens is van nature nieuwsgierig naar natuur. Tussen pretentieloos genieten en weten hoe het plantje heet en waarom dat plantje daar staat, ligt een wereld van verschil. Natuureducatie biedt de mogelijkheid om zich te verdiepen. Ik ontwikkel en geef voor beginners en gevorderden diverse cursussen op gebied van natuur en landschap.

Bij heringerichting zijn er dikwijls vragen van omwonenden. Het kappen en verwijderen van bomen bijvoorbeeld roept vaak veel gevoelens op. Een geschikte voorlichting die aansluit op de doelgroep voorkomt hoogoplopende emoties en kweekt begrip en draagvlak voor de nieuwe situatie. Ik help u graag met de communicatie en voorlichting.

Voor het beheer en de natuur van buitenplaatsen schreef ARDA een brochure in opdracht van het VSB-fonds. Download hier!
Educatie en voorlichting
Flora
Ecologie

Arda verzorgt cursussen op het gebied van flora. Leren deter-mineren, familiekenmerken, maar ook tips en trucs om een plant snel op naam te brengen. Arda geeft ook cursussen over planten met een gras- en biesachtig uiterlijk zoals zegges, russen en biezen. Water- planten en houtige gewassen komen in aparte cursussen aan bod.

De cursus over ecologie is inleidend en biedt verdieping in het beleven van de natuur. De cursus gaat in op processen zoals kringlopen, successie reeksen, soorten dynamiek en de interactie tussen levende en dode natuur.

Met voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de natuur van bos, duin of water functioneert.

Menselijke invloed maakt ons Nederlandse landschap bijzonder en uniek .In de cursus bouwen we samen het Nederlandse landschap met stuwwallen, venen en polders. De geologie en morfologie van het landschap en ook de diverse landschapselementen komen aan bod. Een excursie sluit de cursus af.

Meer weten
Landschap