ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.


Om een indruk te krijgen van de producten van Arda zijn op deze pagina impressies opgenomen. Projecten lopen uiteen van projectleiding of inhuur voor langlopende projecten tot kleinschalige ecologische adviezen of begeleiding bij inrichtingswerkzaamheden. Arda werkt voor particulieren, overheden en organisaties. Het brede scala van projecten toont de generalistische kennis van Arda  en het praktische inzicht. Arda is maatschappelijk betrokken bij Mijn Fort (Fort bij Aalsmeer), Natuurvereniging de Ruige Hof en Stichting de Tafeleend met o.a beheeradvisering van de terreinen en educatieve activiteiten.
Projecten
Inventarisaties waterplanten
Quickscans en vervolgonderzoek

Voor Stichting Waterproef  Edam  inventariseerde Arda voor het  zevende jaar macrofyten in sloten, meren en stadswateren van Waternet en HHNK.

Arda werkte als deskundige voor eurofins aquasense aan inventariseren van Iwaterplanten in het IJsselmeer en Zoommeer voor Rijkswaterstaat.

Op camping Bakkum komt de zandhagedis voor. Bij een quickscan voor de herinrichting bleek de biotoop geschikt. In het vroege voorjaar werd geïnventariseerd en werden territoria gevonden. Arda adviseert over  de vervolgaanpak en verzorgt de ontheffingsaanvraag voor de Wet natuurbescherming 2017.

De brug van de Oude Haagseweg over de Ringvaart van de Haarlemmermeer wordt gerenoveerd. Op de brug ligt een ecologische verbindingszone.

Arda verzorgde het vervolg- onderzoek naar kleine marterachtigen met sporenbuizen en cameravallen.

Offerte aanvragen

In de zomerperiode 2015 is het ADM-terrein geïnventariseerd. Een bijzonder gebied midden in het Westelijk Havengebied van Amsterdam! Download het  Inventarisatierapport ADM-terrein.

Onderzoek kleine marters

Projecten overzicht 2005-2015

Onder handen en uitgelicht

Publicaties en rapporten 2005-2015

Quickscan/inrichting  Oostelijke Poeloever Amstelveen
Onderzoek zandhagedissen Commissarisveld  
Camping Bakkum
Quickscan
Fort bij de Liebrug.
Advisering aardkundige waarden voor Kennemerduincamping De Lakens.