ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.


Om een indruk te krijgen van de producten van Arda zijn op deze pagina impressies opgenomen. Projecten lopen uiteen van projectleiding of inhuur voor langlopende projecten tot kleinschalige ecologische adviezen of begeleiding bij inrichtingswerkzaamheden. Arda werkt voor particulieren, overheden en organisaties. Het brede scala van projecten toont de generalistische kennis van Arda  en het praktische inzicht. Arda is maatschappelijk betrokken bij Mijn Fort (Fort bij Aalsmeer), Natuurvereniging de Ruige Hof en Stichting de Tafeleend met o.a beheeradvisering van de terreinen en educatieve activiteiten.
Projecten
Inventarisatie Stichting Waterproef
Quickscans

Voor Stichting Waterproef in Edam  is het inventariseren weer begon-nen. Arda inventariseert voor het  zevende jaar macrofyten in sloten en slootkanten.

Ook dit jaar zijn we begonnen met de baggerwerken. Wateren werden bezocht en beoordeeld op het voorkomen van beschermde soorten.

Amsterdam vernieuwt haar scholen met nieuwbouw. Bij de Immanuel-school  en de Burgemeester de Vlugtschool zijn vleermuizen aangetroffen. Arda verzorgde de ontheffingsaanvragen. Momenteel  begeleidt Arda de sloop van de Burgemeester de Vlugtschool en adviseert bij de nieuwbouw over permanente vleermuisverblijven.

 

In opdracht van Buildingtwenty4 werkte Arda het ecologische werkprotocol uit en begeleidt de bouwactiviteiten op het voormalige betondistributiecentrum in Hillegom. Een deel van het terrein is ingericht als tijdelijk natuurreservaat met poelen voor rugstreeppad.

Offerte aanvragen

In de zomerperiode 2015 is het ADM-terrein geïnventariseerd. Een bijzonder gebied midden in het Westelijk Havengebied van Amsterdam! Download het  Inventarisatierapport ADM-terrein.

Ecologische begeleiding

Projecten overzicht 2005-2015

Onder handen en uitgelicht

Publicaties en rapporten 2005-2015

Quickscan/inrichting  Oostelijke Poeloever Amstelveen
Onderzoek zandhagedissen Commissarisveld  
Camping Bakkum
Quickscan/ecologische begeleiding herstel dak
Fort Benoorden Spaarndam
Vervolgonderzoek naar wezel, hermelijn en bunzing ecologische verbinding Oude Haagseweg