ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.


De drie basisvragen wat is er, wat is gewenst en hoe bereiken we dat, zijn de fundamenten voor inrichting en beheer. Of het een boerenerf, minicamping, een voormalig militair fort, natuurvriendelijke oever, beeklopen, rellen of natuurgebied is, de drie vragen zijn altijd leidend. Arda levert duurzame inrichting- en beheerplannen met een stevige visie die duurzaamheid waarborgt. Inrichting en beheerplannen zijn financieel onderbouwd en voorzien van praktische werkplannen en kaarten.
Cultuurhistorische  en aardkundige waarden zijn voor Arda vanzelfsprekend. Juist in dit scharnierpunt van waarden ligt mijn specialisme.
Inrichting en beheer
vogelvluchtview.pdf

Reconstructie bolwerk Kustbatterij Diemerdam  inrichting en beheerplan

campingont4.pdf

Landschappelijke ingepaste  boerencampings ontwerp en beheer

artship2 002.pdf

Toekomstige bewoners Noortje en Egon zetten de contouren van hun Artship uit in plan Oosterwold Almere. Ontwerp op basis van de Pythagorasspiraal