ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.

Advisering reconstructie aardwerk en herstel aardwerk dak Fort Benoorden Spaarndam in combinatie met  quickscan en controle op vleermuizen.

Boring voor reconstructie oorspronkelijke opbouw en gebruikt type grondsoort.

Situatie na herinrichting.pdf

Scenario’s groenbeheer Fort Honswijk

Aardwerken.pdf

Fort bij Aalsmeer huisecoloog en betrokken bij diverse educatieve activiteiten en coaching.