ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.
Kustbatterij Diemerdam  Inrichting en beheerplan. Reconstructie van het bolwerk.
Kustbatterij Diemerdam  Inrichting en beheerplan. Dikste boom van Diemen gevitaliseerd.
Kustbatterij Diemerdam  Inrichting en beheerplan. Verwijderen van beplanting  op de remise.
Fort bij Vijfhuizen inrichting en beheerplan. Reconstructie tussendijkje in fortgracht en baggeren van de gracht.
Fort Uitermeer inrichting en beheerplan. Advisering bij consolidatie van het fort.

Groen in het schootsveld II