Groen GolfjeWet natuurbescherming 2015

Per 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Bij ruimtelijke ontwikkelingen of grote ingrepen zoals bouwen, baggeren, renovaties of buitenevenementen is  onderzoek nodig van flora en fauna. Zijn er beschermde soorten in het gebied? Welke maatregelen bieden voldoende waarborgen? Arda heeft ruime ervaring met beschermde soorten en hun biotopen. Door de juiste maatregelen te nemen is aanvragen van een ontheffing soms niet nodig omdat er geen dieren of planten worden gedood, er schade is aan het biotoop of dat de populatie gevaar loopt. Arda biedt u graag de helpende hand met een quickscan of eco-toets, voortgezet onderzoek, activiteitenplan, ontheffingsaanvragen, ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding bij de werkzaamheden.