Projecten

Om een indruk te krijgen van de producten van Arda zijn op deze pagina impressies opgenomen. Projecten lopen uiteen van projectleiding of inhuur voor langlopende projecten tot kleinschalige ecologische adviezen of begeleiding bij inrichtingswerkzaamheden. Arda werkt voor particulieren, overheden en organisaties. Het brede scala van projecten toont de generalistische kennis van Arda  en het praktische inzicht. Arda is maatschappelijk betrokken bij Mijn Fort (Fort bij Aalsmeer), Natuurvereniging de Ruige Hof en Stichting de Tafeleend met o.a beheeradvisering van de terreinen en educatieve activiteiten.

Uitgelichte projecten

Schellingwouderscheg

Voor bewoners groep Groene Longen in Amsterdam Noord onderzocht Arda negen deelgebieden die tezamen de Schellingwouderscheg vormen. De Schellingwouderscheg staat niet als eenheid in de Groenvisie van Amsterdam.

Lees meer »

Biodiversiteitplan Bloemendaal

Bio-team Bloemendaal is een samenwerking van Ecologisch adviesbureau B.Kruijsen, B&D natuuradvies , Ecologisch adviesbureau Antje Erhenburg en Arda advies. Het bio-team schreef het biodiversiteitplan voor de Gemeente Bloemendaal. Bloemendaal is rijk aan natuur en

Lees meer »

Inventarisatie rugstreeppad

Rugstreeppad in de schijnwerper Arda start binnenkort met onderzoek naar rugstreeppadden. Het onderzoek maakt gebruikt van verschillende methodes. Zo wordt geluisterd naar roepende rugstreeppadden en wordt het terrein,

Lees meer »

Schellingwouderscheg

Voor bewoners groep Groene Longen in Amsterdam Noord onderzocht Arda negen deelgebieden die tezamen de Schellingwouderscheg vormen. De Schellingwouderscheg staat niet als eenheid in de Groenvisie van Amsterdam.

Lees meer »

Biodiversiteitplan Bloemendaal

Bio-team Bloemendaal is een samenwerking van Ecologisch adviesbureau B.Kruijsen, B&D natuuradvies , Ecologisch adviesbureau Antje Erhenburg en Arda advies. Het bio-team schreef het biodiversiteitplan voor de Gemeente Bloemendaal. Bloemendaal is rijk aan natuur en

Lees meer »

Inventarisatie rugstreeppad

Rugstreeppad in de schijnwerper Arda start binnenkort met onderzoek naar rugstreeppadden. Het onderzoek maakt gebruikt van verschillende methodes. Zo wordt geluisterd naar roepende rugstreeppadden en wordt het terrein,

Lees meer »