Schellingwouderscheg

Voor bewoners groep Groene Longen in Amsterdam Noord onderzocht Arda negen deelgebieden die tezamen de Schellingwouderscheg vormen. De Schellingwouderscheg staat niet als eenheid in de Groenvisie van Amsterdam. Versnippering dreigt onder de druk van woningbouw en infrastructuur. Het rapport zet de Schellingwouderscheg ecologisch en als eenheid op de kaart en benoemd de knelpunten en verbeteringen. Op de foto de corona-proef presentatie aan de trekkers van Groene Longen. Download het rapport “De Schellingwouderscheg op de kaart“.