Inventarisatie

Inmiddels voor het elfde jaar op rij inventariseerde Arda water en oeverplanten in opdracht van Stichting Waterproef in het gebied van Waternet. Tegen eind augustus zijn de werkzaamheden voor 2020 weer afgerond. Terugkijkend over de jaren dan is ieder jaar weer een verrassing. Niets zo veranderlijk dan water en oevers en dat maakt dit werk leuk. Ook dit jaar werkte Arda voor Eurofins Aqusence langs de Boven=Merwede en Overijsselse Vecht in opdracht van Rijkswaterstaat.