Biodiversiteitplan Bloemendaal

Bio-team Bloemendaal is een samenwerking van Ecologisch adviesbureau B.KruijsenB&D natuuradvies , Ecologisch adviesbureau Antje Erhenburg en Arda advies. Het bio-team schreef het biodiversiteitplan voor de Gemeente Bloemendaal. Bloemendaal is rijk aan natuur en cultuur met binnen haar grenzen een grote oppervlakte Natura-2000 gebied en meerdere landgoederen. Werken aan biodiversiteit vraagt om een nieuwe kijk op het groen en verandering van cultuur binnen verschillende disciplines. De nieuwe Omgevingswet biedt ruimte voor programma’s waarin biodiversiteit een plek veroverd. Bekijk het concept.