ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.
Wet natuurbescherming 2017
Landgoederen, forten en aardkundige objecten vragen om een specialistisch beheer.  Behoud van de cultuur-historische waarden en sfeer is gewenst!
Arda heeft brede ervaring  op het snijvlak van cultuurhistorie, aardkunde en natuur.  Arda is specialist in  verdedigingswerken zoals de Stelling van Amsterdam.  Groen in het schootsveld
Samen met bewoners aan het werk  voor “meer” natuur in de wijk. Met knippen, zagen en plakken ideeën genereren bij de bouw van een maquette.

M et bewoners van Nieuw West in Amsterdam en het “Stadslab” bouwden we samen een maquette voor Landtong Nieuwen Meer!
Voor een bouwvergunning, een evenement of  bij inrichtingsplannen  
kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming (Wnb).

Een quickscan van flora en fauna brengt snel in beeld of een ontheffing nodig is. Voorkom vertraging door bijtijds onderzoek en de nodige maatregelen. Arda verzorgt quickscans en ontheffingsaanvragen.
IMG_4302.JPG
Welkom
20170326_163802.jpg
uw veelzijdige partner in natuur en landschap

Groen in het schootsveld

Maatwerk op verdedigingswerken

November 2017

IMG_3306.JPG