ARDA.Inrichting en beheer.Natuur inventarisatie.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.
IMG_8332.JPG
Flora- en faunawet
Landgoederen, forten en aardkundige objecten vragen om een specialistisch beheer. Veranderd gebruik van deze objecten vraagt dikwijls om ander beheer. Is beheer en onderhoud  mogelijk met behoud van de cultuurhistorische waarden en sfeer mogelijk? Arda heeft een brede ervaring met onderzoek en beheeradvies op het snijvlak van cultuurhistorie, aardkunde en natuur.    
Bewoners dragen graag hun steentje bij aan de vergroening van hun wijk. De thema’s duurzaamheid, ecologisch, stadslandbouw en “meer” natuur zijn de thema’s  die spelen. Samen met de gemeente en bewoners denk ik graag mee aan creatieve oplossingen.
Voor de Leidsebuurt in Haarlem maakten Arda in samenwerking met
b&dNatuuradvies een Ideeënboek.
Gaat u buiten aan het werk zoals sloop, renovatie , nieuwbouw, herinrichting of houdt u een buitenevenement dan is in veel gevallen een quickscan van flora en fauna nodig. Voorkom vertraging van uw project door bijtijds onderzoek en de nodige maatregelen. Arda is bekend met quickscans, “second opinions” en begeleiding bij de uitvoering van uw werkzaamheden.
Welkom

FLORA- EN FAUNAWET QUICKSCANS, SECOND OPINIONS, NULMETINGEN, MONITORING, VEGETATIE ONDERZOEK, ECOLOGISCH WERKPROTOCOL, GIS, DATAVERWERKING

ONTWERP, INRICHTING, VISIEVORMING, BEHEERVISIE, BEHEERPLAN, WERKPLAN, PROJECTUITVOERING, ECOLOGISCHE BEGELEIDING, ERFBEPLANTING, MINICAMPINGS  

November 2016

EDUCATIE, VOORLICHTING, GROENE COMMUNICATIE, CURSUSSEN FLORA EN FAUNA, GROENE BRAINSTORMS, EXCURSIES, BROCHURES

Meer dan 20 jaar uw natuurlijke partner in het landschap