ARDA.Inrichting en beheer.Wet natuurbescherming.Educatie en voorlichting.Projecten.Contact.
IMG_8332.JPG
Wet natuurbescherming 2017
Landgoederen, forten en aardkundige objecten vragen om een specialistisch beheer. Veranderd gebruik van deze objecten vraagt dikwijls om ander beheer. Is beheer en onderhoud  mogelijk met behoud van de cultuurhistorische waarden en sfeer mogelijk? Arda heeft een brede ervaring met onderzoek en beheeradvies op het snijvlak van cultuurhistorie, aardkunde en natuur.    
Bewoners dragen graag hun steentje bij aan de vergroening van hun wijk. De thema’s duurzaamheid, ecologisch, stadslandbouw en “meer” natuur zijn de thema’s  die spelen. Samen met de gemeente en bewoners denk ik graag mee aan creatieve oplossingen.
Voor de Leidsebuurt in Haarlem maakten Arda in samenwerking met
b&dNatuuradvies een Ideeënboek.
Gaat u renoveren, slopen, nieuwbouwen of herinrichten of houdt u een buitenevenement dan kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming (Wnb). Een quickscan van flora en fauna brengt snel in beeld of een ontheffing nodig is. Voorkom vertraging door bijtijds onderzoek en de nodige maatregelen. Arda is bekend met quickscans en ontheffingsaanvragen.
Welkom

FLORA- EN FAUNAWET QUICKSCANS, SECOND OPINIONS, NULMETINGEN, MONITORING, VEGETATIE ONDERZOEK, ECOLOGISCH WERKPROTOCOL, GIS, DATAVERWERKING

ONTWERP, INRICHTING, VISIEVORMING, BEHEERVISIE, BEHEERPLAN, WERKPLAN, PROJECTUITVOERING, ECOLOGISCHE BEGELEIDING, ERFBEPLANTING, MINICAMPINGS  

Januari 2017

EDUCATIE, VOORLICHTING, GROENE COMMUNICATIE, CURSUSSEN FLORA EN FAUNA, GROENE BRAINSTORMS, EXCURSIES, BROCHURES

Meer dan 21 jaar uw natuurlijke partner in het landschap

Groen in het schootsveld