Schellingwouderscheg

IMG 1361

Voor bewoners groep Groene Longen in Amsterdam Noord onderzocht Arda negen deelgebieden die tezamen de Schellingwouderscheg vormen. De Schellingwouderscheg staat niet als eenheid in de Groenvisie van Amsterdam. Versnippering dreigt onder de druk van woningbouw en infrastructuur. Het rapport zet de Schellingwouderscheg ecologisch en als eenheid op de kaart en benoemd de knelpunten en verbeteringen. […]

Biodiversiteitplan Bloemendaal

IMG 3684

Bio-team Bloemendaal is een samenwerking van Ecologisch adviesbureau B.Kruijsen, B&D natuuradvies , Ecologisch adviesbureau Antje Erhenburg en Arda advies. Het bio-team schreef het biodiversiteitplan voor de Gemeente Bloemendaal. Bloemendaal is rijk aan natuur en cultuur met binnen haar grenzen een grote oppervlakte Natura-2000 gebied en meerdere landgoederen. Werken aan biodiversiteit vraagt om een nieuwe kijk op het groen en verandering van […]

Inventarisatie rugstreeppad

IMG 3110

Rugstreeppad in de schijnwerper Arda start binnenkort met onderzoek naar rugstreeppadden. Het onderzoek maakt gebruikt van verschillende methodes. Zo wordt geluisterd naar roepende rugstreeppadden en wordt het terrein, na een regenbui met een zaklantaarn afgezocht. In het terrein plaatsen we zwarte rubber tegels waar rugstreeppadden onder kunnen kruipen. De tegels worden lekker warm en daar […]