“ARDA uw veelzijdige partner in natuur en landschap!”

Adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie


Neem contact op

augustus
2023

IMG 8052xx

Over ARDA Blauw Golfje

Arda advies voor natuur, cultuurhistorie en recreatie bestaat al meer dan 23 jaar. Met een  diversiteit aan  werkzaamheden is de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd. Als “éénpitter” werk ik regelmatig samen met andere groene bureaus.  Bij voortgezet onderzoek werk ik  samen met specialisten.  

Inmiddels doe ik alles rustiger aan en neem minder werk aan! Mogelijk kan ik u doorverwijzen naar een collega indien ik het te druk vind. 

Ik werk voor overheden,  particulieren, project ontwikkelaars en bewoners groepen. 

Mijn visie is: Natuur volgt op de dynamiek van ons handelen.

Groen GolfjeWerkvelden Groen Golfje

Onderzoek

Meten is weten! Goed onderbouwd onderzoek werkt volgens een protocol dat herhaalbaar is en juridisch houdbaar is. Arda volgt daarom de onderzoeksprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus en uit de “Kennisdocumenten” beschermde soorten. Arda onderzoekt vegetaties, amfibieën/ reptielen, roofdieren en vleermuizen en werkt daarbij samen met specialisten.
Onderzoek dient het beheer. Is er een toename van soorten? Wat zijn de natuurwaarden in een gebied? Arda biedt een helpende hand bij het veldwerk en verwerken van gegevens.

Beheer en inrichting

Arda levert duurzame inrichting- en beheerplannen vanuit een stevige ecologische visie. Inrichting en beheerplannen zijn financieel onderbouwd en voorzien van praktische werkplannen en kaarten.
Cultuurhistorische en aardkundige waarden zijn voor Arda vanzelfsprekende items. Juist in dit scharnierpunt van natuur, cultuurhistorie en recreatie ligt mijn specialisme.

Natuurbescherming

Een quickscan flora- en fauna Natuurbeschermingswet 2015 is vaak noodzakelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. Zijn er beschermde soorten in het plangebied? En zo ja welke maatregelen zijn er nodig ter bescherming? Door de juiste maatregelen te nemen is aanvragen van een ontheffing soms niet nodig omdat er geen verstoring is, dieren of planten niet worden gedood, er geen schade is aan het biotoop of dat de populatie geen gevaar loopt. Arda biedt u graag de helpende hand.

Voorlichting en educatie

Buurtbewoners hebben vragen over beheer en onderhoud. Soms lopen de emoties hoog op. Aansluitende informatie en vooral uitleg gericht op de doelgroep helpt en kweekt begrip en draagvlak. Arda komt het graag uitleggen.
Natuureducatie biedt verdieping in hoe de natuur in elkaar zit. Voor beginners en gevorderden geeft Arda diverse cursussen op gebied van natuur, cultuurhistorie en landschap.

Bruin GolfjeActueel